Danish Summary

Samspillet mellem tarmens bakterier og menneskets genetik påvirker udviklingen af metaboliske livsstilssygdomme som eksempelvis hjerte-kar sygdomme og type-2 diabetes. Vores hypotese er derfor at kost, der påvirker tarmens bakteriesammensætning, derved kan påvirke risikofaktorerne for disse sygdomme. Vi vil udvikle en forskningsplatform, der udnytter de bedst mulige metoder til at teste denne hypotese. Hypotesen skal testes ved brug af humane studier, dyremodeller, laboratoriestudier, samt avancerede metoder til analyse af tarmens mikrobiologi og værtens respons. Vi vil teste effekter af kostændringer, som påvirker tarmens bakterier og værtens respons enten i positiv (kostfibre/fuldkorn), eller negativ retning (gluten). Aftagere af den opbyggede viden omfatter både myndigheder og virksomheder indenfor medicinal, fødevare- og ingrediensindustrien. Dette vil give basis for udvikling af funktionelle fødevarer og nye kostråd, hvilket på kort sigt vil give værditilvækst hos danske virksomheder, og på længere sigt vil reducere forekomsten af metaboliske livsstilssygdomme. Når forskningsplatformen er etableret, vil den være tilgængelig også for andre studier af samspillet mellem kost, tarmbakterier og værtsorganisme end adresseret her. Dette vil placere dansk forskning i den absolutte topklasse blandt forskningsmiljøer, der arbejder med dette vigtige emne. 

https://www.3g-center.dk/about-3g/danish-summary
25 APRIL 2024